Bác sĩ chuyên trách

BS. CK1. Trần Thị Ngân

BS. CK1. Trần Thị Ngân

Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 1
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Đơn vị công tác: Bệnh viện Giao thông vận tải
Kinh nghiệm:
12 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực