Bác sĩ chuyên trách

BS. Hoàng Minh Dũng

BS. Hoàng Minh Dũng

Chuyên môn: Bác sĩ
Chuyên khoa: Nội Tổng Quát
Đơn vị công tác: Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn
Kinh nghiệm:
10 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực