Bác sĩ chuyên trách

ThS. BS. Vũ Thu Hương

ThS. BS. Vũ Thu Hương

Chuyên môn: BS chuyên môn
Chuyên khoa: Nội - Cơ Xương Khớp
Đơn vị công tác: Phòng khám Doctor Anywhere HN
Kinh nghiệm:
Gần 10 năm khám điều trị các bệnh cơ xương khớp - nội tổng quát.

Các bác sĩ cùng lĩnh vực