Bác sĩ chuyên trách

BS. Việt Hùng

BS. Việt Hùng

Chuyên môn: Bác sĩ
Chuyên khoa: Nội Tổng Quát
Đơn vị công tác: Bệnh viện 30-4
Kinh nghiệm:
10 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực