Bác sĩ chuyên trách

BS. Nguyễn Ngọc Vinh

BS. Nguyễn Ngọc Vinh

Chuyên môn: Bác sĩ
Chuyên khoa: Nội Tổng Quát
Đơn vị công tác: Bệnh viện Tim Tâm Đức
Kinh nghiệm:
5 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực