Bác sĩ chuyên trách

BS. CK1. Trần Thị Huyền Trang

BS. CK1. Trần Thị Huyền Trang

Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 1
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Đơn vị công tác: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Kinh nghiệm:
10 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực