Bác sĩ chuyên trách

BS. CK1. Nguyễn Xuân Chiểu

BS. CK1. Nguyễn Xuân Chiểu

Chuyên môn: BS Chuyên khoa 1
Chuyên khoa: Nội tổng quát
Đơn vị công tác: Bệnh viện Tân Bình
Kinh nghiệm:
30 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực