Bác sĩ chuyên trách

BS. Ngô Trị

BS. Ngô Trị

Chuyên môn: Chuyên gia cao cấp
Chuyên khoa: Dinh dưỡng
Đơn vị công tác: Bệnh viện Việt Đức
Kinh nghiệm:
trên 10 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực