Bác sĩ chuyên trách

BS. Liên Anh

BS. Liên Anh

Chuyên môn: Thạc sĩ
Chuyên khoa: Nhi khoa
Đơn vị công tác: Bệnh viện Nhi đồng 1
Kinh nghiệm:
15 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực