Bác sĩ chuyên trách

BS. CK2. Trương Văn Quý

BS. CK2. Trương Văn Quý

Chuyên môn: BS nội trú, BS chuyên khoa 2
Chuyên khoa: Nhi khoa
Đơn vị công tác: Bệnh viện E Hà Nội
Kinh nghiệm:
10 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực