Bác sĩ chuyên trách

BS. CK1. Nguyễn Văn Hải

BS. CK1. Nguyễn Văn Hải

Chuyên môn: BS chuyên khoa 1
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Đơn vị công tác: Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội
Kinh nghiệm:
5 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực