Bác sĩ chuyên trách

BS. CK1. Hà Đình Đức

BS. CK1. Hà Đình Đức

Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa 1
Chuyên khoa: Nội Tổng Quát
Đơn vị công tác: Bệnh viện 30-4
Kinh nghiệm:
7 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực