Bác sĩ chuyên trách

BS. Bùi Trung Đức Hậu

BS. Bùi Trung Đức Hậu

Chuyên môn: Bác sĩ
Chuyên khoa: Nhi Khoa
Đơn vị công tác: Bệnh viện Gia Định
Kinh nghiệm:
Trên 5 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực