Bác sĩ chuyên trách

BS. Văn Thị Như Trang

BS. Văn Thị Như Trang

Chuyên môn: Bác sĩ
Chuyên khoa: Nội tổng quát - Cơ xương khớp
Đơn vị công tác: Bệnh viện Giao thông vận tải
Kinh nghiệm:
10 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực