Bác sĩ chuyên trách

BS. CK1. Lê Huy Hiếu

BS. CK1. Lê Huy Hiếu

Chuyên môn: BS chuyên khoa 1
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Đơn vị công tác: Bệnh viện Quốc tế STO Phương Đông
Kinh nghiệm:
Trên 5 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực