Bác sĩ chuyên trách

BS. CK1. Nguyễn Thị Duyên

BS. CK1. Nguyễn Thị Duyên

Chuyên môn: BS Chuyên khoa 1
Chuyên khoa: Nhi khoa
Đơn vị công tác: Bệnh viện Nhi TW
Kinh nghiệm:
10 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực