Bác sĩ chuyên trách

BS. Đan Thanh

BS. Đan Thanh

Chuyên môn: Thạc sĩ - Giảng viên
Chuyên khoa: Dinh dưỡng
Đơn vị công tác: ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Kinh nghiệm:
10 năm kinh nghiệm

Các bác sĩ cùng lĩnh vực